ab 5 Jahren
Freitag
17:00 bis 17:45 Uhr
Simone Wakulat
belegt
Kinder ab 6 Monate
Donnerstag
10:00 bis 10:30 Uhr
Simone Wakulat
auf Anfrage
1 1/2 - 3 Jahren
Montag
17:00 bis 17:45 Uhr
Caro
belegt
ab 3 Jahren
Montag
15:00 bis 15:45 Uhr
Caro Forbach
belegt
ab 3-4 Jahren
Montag
16:00 bis 16:45 Uhr
Caro Forbach
belegt
ab 4 Jahren
Montag
14:00 bis 14:45 Uhr
Caro Forbach
belegt
ab 4 Jahren
Dienstag
15:30 bis 16:15 Uhr
Anke Czerr
belegt
ab 5 Jahren
Freitag
15:00 bis 15:45 Uhr
Simone Wakulat
belegt
ab 5 Jahren
Freitag
16:00 bis 16:45 Uhr
Simone Wakulat
belegt